PROJE YÖNETİMİ VE PMP® SERTİFİKASININ ÖNEMİGünümüzde yenilikler geliştirmek ve atılımlar yapmak, başarıya ulaşmanın ön koşulu haline gelmiş, bu yüzden de, projelerin başarısı, kurumların başarısının göstergesi olmuştur. Sistemleri iyileştirmek, hızlı ve ekonomik bir şekilde ve eldeki kaynaklarla gerçekleştirmek başarılı projelerle mümkündür.
Başarılı projeyi; hedeflediği amaçları, belirlenen niteliklerde, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlayabilen proje olarak tanımlıyoruz ve bu beklentileri karşılamanın birinci yolunun da “Proje Yönetimi”nden geçtiğini söyleyebiliriz.
Proje Yönetimi bir temel bilim gibi kesin ve belirli kuralları olan bir bilim dalı değildir. Proje Yönetimi’nin teorisi çoklukla başarılı uygulamalara ve deneyimlere dayanarak geliştirilmiştir. Bu nedenle, başarılı bir Proje Yöneticisi, hem proje yönetimi bilgi ve becerilerine haiz olmalı, hem de çalıştığı sektörde deneyimli bir kişi olmalı, yeni durumlara uyum sağlama, analiz ve değerlendirme yetenekleri yüksek biri olmalıdır.
Proje Yönetimi konusunda; ANSI (American National Standards Institute) tarafından onaylanmış, uluslararası PMI (Project Management Institute) kurumunca verilen, proje yönetimi uzmanlığı ve bilgisini profesyonel olarak bildiğinizi ve uyguladığınızı belgeleyen ve tüm dünyada geçerli olan PMP sertifikası, proje yöneticiliğini doğru uygulama ve başarıya götüren yol konusunda en önemli sertfikadır.
Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri .vb.) , proje yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler ve profesyonel anlamda proje yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak olanlar proje yönetimi eğitimini almalı, bu yolda ilerlemek isteyenler de PMP® sertifikasına yönelik programları da tamamlamalıdır. Sertifika özellikle tüm dünyada geçerli olduğundan, yurt içi ve yurt dışı profesyonel iş başvurularında ve her türlü sektörde proje yöneticisi olarak başarılı olma yolunda avantaj sağlamaktadır.