PROJE YÖNETİCİSİNİN BAKIŞ AÇISIProje Yöneticisi, bir projede “resmin bütününü” görmesi gereken kişidir. Detaylarda boğulmadan, ürün/hizmet olarak ne teslim edileceğine tam ve doğru odaklanması gereken, ekibinin de bu hedefi doğru görmesini sağlayan lider ekip yöneticisidir.

TProje Yöneticisi bir lider olarak; proje, kurum, proje yönetimi disiplini, sektörel tecrübe ve disiplinler arası ilişkileri kurmak, korumak ve koordinasyonunu sağlamakla yükümlü olduğunu unutmamalıdır. PMI’ın tanımladığı “Yetenek Üçgeni” çerçevesinde; proje yöneticisi, gerek liderlik vasfı, gerek teknik proje yönetimi becerileri, gerekse stratejik yönetim yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara eşit mesafede ve şeffaflık ilkesini koruyarak projeleri yönetmelidir.

Yöneticilik özellikleri gereği, pek çok konuda bilgi sahibi olması gereken proje yöneticisinin, kendi sahip olduğu disiplinin detaylarına inmek, yapması gereken en son şeydir. Hukuk, finans, insan yönetimi, müzakere, pazarlık vbg. disiplinler proje yöneticisinin daha çok yönelmesi gereken, projeyi yönetirken bakış açısını daha doğru yönlendirecek konulardır.

Proje Başlatma Belgesini hazırlayan ve projede teslim edilecek ürünü/hizmeti en iyi bilen kişi olarak, ekibi nasıl yönlendireceğini bilmek ve ekibin proje hedeflerini iyi anlamasını sağlamak proje yöneticisinin işidir. Bu bakış açısını sağlamak için, aşağıdaki becerilere sahip olmaya çalışması gerekir:

Lider Girişimci
Paydaşları Yönetebilen Hedefleri Gerçekleştiren
Özgüven Sahibi Hızlı Karar Alabilen
Vizyoner Kriz Yönetebilen
Orkestra Şefi Ekibin Desteğini Alan
Ekibine Güvenen ve Sahiplenen İK Yönetimi Güçlü
Akıl Hocası Olabilen Empati Kurabilen
Zamanı Yönetebilen İletişimi Güçlü
Sakinliğini Koruyan Öngörüleri Kuvvetli


Proje yöneticisi, iş yapan değil işi yaptıran kişidir. Dolayısıyla proje süreçlerinde hazırlanan planlama dokümanlarında yol göstermek, yürütme & kontrol süreçlerinde ekibi yönlendirmek ve doğru ürünün elde edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Gerek planlama, gerekse yürütme süreçlerinde doküman hazırlamak ya da aktivitede çalışmak proje yöneticisinin görevi olmamalıdır. Asli işi yönetmek, yol göstermek ve müşterinin istediği ürünün istenilen şekilde teslimini sağlamaktır.