EKİP ÇALIŞMASI NASIL SAĞLANIR?

Bir proje yöneticisinin en önemli sorumluluklarından biri; proje işlerinin yapılabilmesi için, “Proje “Ekibinin” performansını sağlamak amacıyla, yönetmek ve teşvik etmektir. Projenin başlatma sürecinden kapatma sürecine kadar proje yöneticisiyle birlikte, proje hedeflerini gerçekleştirmek için çalışan ve emek harcayan, birebir işin içinde olup, planlayan, uygulayan ve kontrol eden tüm kişiler “Proje Ekibini” oluşturur. Bu kişiler farklı disiplinlerden, farklı tecrübelerden, farklı kurum ya da departmanlardan gelmiş olabilirler. Farklı karakter ve farklı kültürlere de sahip olabilirler. Projeye ilk dahil olduklarında ekip üyelerinin hepsi, kendini gösterme ve saygı görme çabasındadır. Bu kadar farklı özellikteki kişiyi yönetmek, anlamak, sorumluluklarını takip etmek, resmin bütününü göstermek, hedeften uzaklaşmamalarını sağlamak, birlikte ve mutlu çalışmalarını sağlamak proje yöneticisinin görevidir.
Ekip üyelerinin bağımsız, iletişim kurmadan ve birbirlerine güvenmeden çalışması projede başarısızlık getirir. Projenin iyi gitmediği birçok durumda, problemin çözümü çok daha yalın bir noktadan, üstün bir ekip performansı sağlamaktan geçer. Katılımın ve iletişimin üst seviyede sağlanmasının yanında, ekip çalışmasını baltalayan aşağıdaki başlıklar da engellenmelidir:

 Güven Eksikliği
 Çatışma
 Bağlılık Eksikliği
 Hesap Vermekten Kaçınma
 Sonuçları Dikkate Almama

Birlikte çalışan bir grup insan ekip olmak için yeterli değildir. Ekip olabilmek için; ortak bir amaç, işbirliği, yardımlaşma, saygı, bağlılık (ve mümkünse) sevgi olması gereklidir. Ekip kimliği, aşağıdaki nedenlerden dolayı çok önemlidir ve proje sürecinde mutlaka sağlanmalıdır:

 Sonuçlar için ortak sorumluluğu teşvik eder
 Çatışmaların giderilmesi sağlar
 Zorluk çeken veya geride kalan ekip üyelerine yardımı sağlar
 Yaratıcılığı teşvik eder
 Zayıf performanslı kişilerin daha iyisini yapmak içim motive olmasını sağlar
 Sonuca ulaşmak için ortak güç sağlar
 “Ben” yaptım yerine “Biz” yaptık tutumu gelişir
 Çabayı arttırır
 Karar verme kalitesini arttırır
 Sinerji üretir

Projenin oluşum, karmaşa dönemlerinde ekip çalışmasının ilk adımları atılmalı, düzenleme, performans ve çözülme dönemlerinde ise ekip çalışmasının sonuçları alınmalıdır.
Ekip çalışmasının sağlanması için, rol ve sorumluluklar çok iyi tanımlanmalı, ekip üyesi seçimleri doğru yapılmalı, proje hedefleri net olarak anlatılmalı, proje yöneticisine tam olarak güven sağlanmalıdır. Proje yöneticisi, her farklı ekip üyesine nasıl ulaşabileceğini ve nasıl motive edeceğini bilmeli, empati ve duygusal zeka becerisini en üst seviyede kullanabilmelidir.